Politica de anulare


Orice anulare de rezervare a camerei se va trimite în scris la adresa de e-mail: plushotel@plushotel.ro până la ora 17:00 a zilei sosirii. 

Rezervările negarantate vor fi reținute până la ora 18:00 (ora locală) din ziua sosirii și eliberate în mod automat după această oră, cu excepția cazului în care rezervarea este garantată cu un card valabil la data rezervării sau o plată anticipată. În caz de neprezentare, hotelul își rezervă dreptul de a reține suma aferentă primei nopți și de a elibera camera pentru restul perioadei rezervate.

Hotelul Plus Hotel poate anula orice rezervare plasată de dumneavoastră, cu notificarea concomitentă sau ulterioară, fără ca o astfel de anulare să atragă răspunderea sau obligația noastră la suportarea oricăror prejudicii, în următoarele cazuri:

- neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului dumneavoastră;

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Hotelul Plus Hotel;

- datele furnizate de către dumneavoastră sunt incomplete sau incorecte;

- Hotelul Plus Hotel consideră în baza unor motive obiective ca prin plasarea rezervării urmăriți un scop ilicit sau cauzator de prejudicii pentru aceasta;

- oricare dintre Termenii şi condiţiile sau Politicile afișate pe Site nu au fost respectate de catre dumneavoastră.