Politica de confidentialitate si GDPR


ÎNTRUCÂT:

(i) Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD). Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018. Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001. 

(ii) Regulamentul (UE) 2016/679 pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de garanţii specifice pentru a proteja cât mai eficient viaţa privată a minorilor, în special în mediul online. Regulamentul (UE) 2016/679 consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricţionarea prelucrării. Regulamentul (UE) 2016/679 introduce sancţiuni severe, până la 10 – 20 milioane de euro sau între 2% și 4% din cifra de afaceri la nivel internaţional, pentru operatorii din sectorul privat. 

(iii) Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare „GDPR”) este aplicat în toate statele Uniunii Europene. 


S-A ÎNTOCMIT PREZENTA NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea privind modul în care înțelegem să reglementăm și integrăm la nivelul unităţilor hoteliere politica GDPR şi face parte integrantă din Regulamentul Hotelier. 

Datele cu caracter personal: Datele dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt date cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care aveau permisiunea de a face schimb de informații cu noi. Prin prezenta Informare vă comunicăm că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi următoarele: datele de identificare şi contact: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, datele de identificare menţionate în BI /CI/ paşaport sau alte acte de identitate, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, cont bancar, adresă de facturare, tipul cardului bancar/ cardului de credit, numele titularului cardului bancar/ cardului de credit, data expirării cardului bancar/ cardului de credit, codul CVC/CVV al cardului bancar, IP-ul în situaţia accesării site-ului Plus Hotel , opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice. În majoritatea lor aceste date reprezintă o obligație legală sau contractuală necesară atât pentru încheierea, cât și pentru executarea contractului de prestări servicii hoteliere, nefurnizarea lor putând afecta furnizarea serviciilor contractate sau respectarea obligațiilor noastre legale, inclusiv cele legate de raportare și evidențiere. 

Societatea va folosi datele cardurilor bancare, cardurilor de credit, conturilor bancare înregistrate cu ocazia rezervărilor de cameră, numai în măsura şi pentru perioada de timp necesare pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor sale. Datele sunt gestionate de partenerii bancari şi contractuali ai Societăţii. Sunt date cu caracter personal acele informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite, în baza acordului dumneavoastră, atunci când, de exemplu: 

 

(i) Solicitaţi şi/ sau folosiţi serviciile noastre hoteliere; 

(ii) Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi; 

(iii) Ne contactați prin diverse canale sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu; 

(iv) Vizitați sau navigați pe site-urile noastre; 

(v) Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și în situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: instituții financiare bancare, furnizori servicii contabilitate, autorități sau instituții publice, notari, avocați etc; 

(vi) Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; 

(vii) Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru).

 

Societatea utilizează instrumente analitice pentru a monitoriza paginile sale de web. În cadrul acestui proces, este creat alt set de date şi este monitorizat modul în care vizitatorii interacţionează cu paginile web. La vizitarea paginii, sistemul creează un cookie în scopul captării informaţiilor legate de vizită (pagini vizitate, timpul petrecut pe aceste pagini, datele de navigare, locaţia). Acest instrument ne ajută la îmbunătăţirea aspectului ergonomic al portalului nostru, formarea unei pagini web prietenoase, cunoaşterea persoanelor interesate şi îmbunătăţirea experienţei online a vizitatorilor. Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-urile, dar vizitatorii au posibilitatea de a le şterge, respinge în mod automat. Deoarece fiecare browser este diferit, vizitatorii pot seta preferinţele cu privire la cookie-uri în mod individual, folosind bara de instrumente a browserului. Este posibil ca anumite funcţiuni să fie inaccesibile pe pagina noastră de web, dacă alegeţi sau nu acceptaţi cookie-uri. Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site-ul nostru www.plushotel.ro cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web. Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală.

Site-ul nostru www.plushotel.ro, utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului.

 

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugăm să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

Societatea poate fi contactată prin e-mail; mesajele sunt gestionate de Societate până la rezolvarea cererii / întrebării respective, iar după soluţionare sunt stocate conform prevederilor legale în vigoare. 

 1. Prelucrarea de date cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea, stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 2. Scopurile prelucrării și persoanele vizate: Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime și vor fi prelucrate pe principiul integrității și al confidențialităţii, într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. în calitate de persoană vizată se realizează fără a se limita în următoarele scopuri: 

 • Pentru furnizarea serviciilor hoteliere, organizare evenimente; 
 • Pentru a fi contactat și a vă răspunde în legătură cu serviciile pe care le utilizați sau preconizați să le utilizați de la unitatea noastra hoteliera;; 
 • În scopuri contabile, financiare privind facturarea; 
 • Comunicări de marketing (în măsura în care v-ați dat consimțământul); 
 • Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT; 
 • Pentru raportări la Institutul Naţional de Statistică, executori judecătoreşti, instituţii bancare etc.; 
 • Pentru recuperarea creanțelor datorate, datele vor fi comunicate apărătorilor aleşi, instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță; 
 • Pentru alte scopuri determinate de contract sau lege, ca obligație legală. 

 

Datele cu caracter personal pot viza următoarele persoane: 

(i) clienți existenți sau potențiali, agenți, distribuitori, subcontractori, parteneri de afaceri (care sunt persoane fizice); 

(ii) angajați sau persoane de contact ale potențialilor clienți, ai clienților, agenților, distribuitorilor, subprocesatorilor sau persoanelor împuternicite, parteneri de afaceri și vânzători (care sunt persoane fizice); 

(iii) angajați, agenți, consilieri și persoane independente ale Clientului (care sunt persoane fizice) și / sau 

(iv) angajaţii Plus Hotel.

 

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, persoane juridice (Agenţie de turism, Angajator, Organizatori de Evenimente), aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise şi să vă obţină consimţământul. 

 1. Principiile prelucrării: Prelucrăm datele cu caracter personal în condiţii de legalitate, echitate şi transparenţă. 
 2. Baza legală a prelucrării: Baza legală pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal (datele cu caracter anonim și agregate nu sunt considerate date cu caracter personal) pentru fiecare din scopurile menţionate în prezenta Informare este oricare din cele ce urmează: 
 • consimţământul persoanei vizate – acest consimțământ se va da la momentul completării fișei de înregistrare a sosirii/semnării contractului de prestări servicii hoteliere/semnării Anexei la fişa de poștă/semnării acordului sau a altor documente în care se menționează explicit acest lucru. Semnarea oricărui din acest document constituind acordarea consimţământului persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor sale personale. 
 • scop de prelucrare compatibil cu scopul inițial al prelucrării datelor cu caracter personal; 
 • executarea contractului la care persoana vizată este parte sau cererea acestuia efectuată înainte de încheierea unui contract, în vederea încheierii contractului sau al executării contractului; 
 • obligația legală: conformarea cu cerinţele legale imperativ aplicabile; 
 • interesul legitim şi legal pentru a asigura furnizarea serviciilor proprii, pentru prelucrări în scopuri de marketing, publicitate, marketing direct, sondaje și comunicări prin e-mail sau alte canale, pentru prevenirea și combaterea fraudelor. 

 

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de Plus Hotel sunt următoarele: 

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE; 
 • Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004; 
 • Codul de procedură civilă; 
 • Norma cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice din 08.02.2001 
 •  

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.