Regulament hotelier


 • Cazare

Oaspeţii au luat la cunoștință următoarele reguli și se obligă să le respecte:

– să nu deterioreze amenajarea sau obiectele din dotarea hotelului, în caz contrar aceştia datorează hotelului suma egală cu valoarea achiziţionării/amenajării obiectului deteriorat şi manopera aferentă;

– să nu preia la plecare bunuri din dotarea Hotelului Plus Hotel;

– să păstreze liniştea astfel încât să nu deranjeze alţi oaspeți;

– să nu folosească prosoapele sau lenjeria pentru: şters părul, vopsit, pentru demachiat, curăţat încălţămintea, geamantanele, pardoseala etc. Prosoapele se vor folosi pentru uz corporal. Dacă vor fi identificate prosoape sau lenjerie deteriorate de utilizarea necorespunzătoare a turistului, acestea se vor imputa ca daună şi se vor achita de către turistul răspunzător. În caz contrar, Hotelul îşi rezervă dreptul de a anula rezervarea camerei turistului şi de a face evacuarea acestuia fără restituirea contravalorii serviciilor achitate.

– să nu intre fără permisiunea Hotelului în alte camere sau în spațiile destinate doar personalului Hotelului;

– să anunţe persoanele care vin în vizită nefiind cazate în Plus Hotel; intrarea acestora în hotel se va face doar în urma legitimării şi înregistrării la recepţia Hotelului;

– să nu lase copiii nesupravegheaţi în niciunul dintre spaţiile Hotelului; orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiilor în incinta Plus Hotel, nu este responsabilitatea noastră ci a persoanelor care însoţesc copiii şi sunt însărcinate de supravegherea acestora;

– să anunţe cât de repede posibil orice defecţiune a aparatelor, instalaţiilor sau alte neconformităţi tehnice/mobilier din dotarea Hotelului;

-orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a utilizarii facilităţilor hotelului fără respectarea normelor de Securitate corespunzătoare acestora  nu este responsabilitatea noastră;

-sunt interzise: prepararea alimentelor şi consumul acestora în cameră.

-este interzis accesul cu consumatori electrici: cuptor cu microunde, reşouri, radiatoare, fierbătoare etc. în Hotel.

-după folosire și înainte de a ieși din cameră, scoateți încarcătoarele aparatelor electrice/electronice (laptop, telefon mobil, cameră foto etc.) din prize.

-se interzice cu desăvârşire introducerea în Hotel de armament, arme albe sau substanţe lacrimogene. Conform legislaţiei române, consumul sau comercializarea de substanţe halucinogene sau psihotrope este interzis şi se pedepseşte;

-nu aruncaţi în toaletă obiecte care ar putea conduce la avarierea staţiei de colectare a rezidurilor;

-nu este permis nudismul sau orice formă de exhibiţionism în incinta hotelului;

-gunoiul şi resturile menajere se vor depozita în coşurile de gunoi amplasate pe raza hotelului;

-cazarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-7 ani se va face gratuit, dacă aceştia folosesc acelaşi pat cu părinţii;

– nu este permis a se aduce în complexul hotelier obiecte/bunuri care emit un miros persistent şi deranjant;

– nu este permis a se aduce în hotel/restaurant mâncare sau băuturi din afara hotelului;

– părinții, tutorii sau însoţitorii sunt responsabili pentru acţiunile minorilor şi se obligă să aibă grijă de ei, respectiv că se comportă civilizat şi nu deranjează alţi oaspeţi ai hotelului;

– vă rugăm să informaţi personalul recepţiei cu privire la orice alergie sau intoleranţă la vreun aliment;

– nu este permis alergatul sau practicarea oricărui sport în lobby sau în holurile hotelului;

 • Signalistică

Pentru cereri suplimentare în timpul sejurului, puteți folosi următoarea signalistică:

“NU DERANJAȚI!” – nu se va intra în cameră, decât cu permisiunea dumneavoastră, pentru verificarea utilităților și a curățeniei, în intervalul orar 7:00 – 15:00, la ora stabilită de dumneavoastră și comunicată la recepția hotelului;

“VĂ ROG SĂ REFACEȚI CAMERA!“ – prin acest mesaj solicitați efectuarea curățeniei în camera dumneavoastră.


 • Oaspeți suplimentari

Puteți primi musafiri sau oaspeți în cameră, aceștia fiind obligați să se înregistreze la recepție, prin completarea fișei de cazare și să achite diferențele de tarif.

 • Fumatul

Fumatul tradițional şi ţigara electronică nu sunt permise în incinta Plus Hotel, conform legislaţiei aplicabile în vigoare (Legea 349/2002 modificată şi completată prin Legea 15/2016). Plus Hotel are amenajate spaţii pentru fumători în aer liber. Vă informăm că în fiecare cameră există senzori de detecție care detectează fumul de ţigară şi declanşează alarma de incendiu.

Plus Hotel dispune doar de camere pentru nefumători. În cazul în care nu se respectă prevederile prezentului regulament, se va aplica o taxă în valoare 150 euro/noapte (valoarea în lei va fi calculată la cursul BNR din ziua plăţii), reprezentând serviciile de curăţenie a camerei.

 • Animalele de companie

Regula generală nu permite cazarea în hotel a persoanelor însoțite de animale.

 • Spaţiul de parcare şi autoturismele

Plus Hotel pune la dispoziția oaspeţilor săi 20 de locuri de parcare-în limita disponibilității. Parcarea este permanent monitorizată video.

Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea în caz de furt sau de daune pe suprafaţa proprietăţii noastre. Pentru evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul autoturismelor.

 • Siguranța obiectelor personale

Recomandăm folosirea seifurilor disponibile  la recepție pentru depozitarea obiectelor de valoare. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Plus Hotel. • Confidenţialitatea informaţiilor

Nu vom folosi niciodată numele sau alte informaţii despre dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veţi avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriţi să primiţi aceste informaţii în viitor.

 • Politica de protecţie a mediului

Protecția mediului reprezintă pentru noi o permanentă preocupare, de aceea promovăm o atitudine responsabilă în acest sens.

Detergenții folosiți pentru spălarea și sterilizarea lenjeriilor, prosoapelor, fețelor de masă  sunt biodegradabili, iar o economisire a lor presupune o conservare mai bună a mediului înconjurător.

Lenjeria se schimbă la patru zile de cazare sau la cererea clientului, iar prosoapele zilnic.Pentru a ne semnaliza dorința dumneavoastră de a schimba obiectele de lenjerie și prosoapele, vă rugam să le lăsați pe jos sau în cadă.

 • Dispute şi reclamaţii

Ne rezervăm dreptul de a debita cardul oaspeților noștri, independent de dorința lor, în cel puțin următoarele cazuri:

-au părăsit incinta hotelului, fără să plătească pentru serviciile RIN Hotels de care au beneficiat;

-au produs degradări sau distrugeri;

-au plecat cu obiecte care nu le aparțin și a căror contravaloare nu au plătit-o la recepție;

-nu au anulat rezervarea la termenul stabilit.


Hotelul Plus Hotel se obliga sa rezolve orice reclamație primită de la oaspeți în legătură cu seviciile prestate la locul situării structurii hoteliere în timp eficient din momentul formulării acesteia. Orice controversă, dispută sau reclamaţie care ar putea să apară în urma aplicării acestor termeni și condiții, vom încerca să o rezolvăm pe cale amiabilă.

 • Selectarea oaspeților

Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor hoteliere. Acesta va trebui să respecte atât liniștea în hotel, cât și normele de conviețuire socială și cele morale.

De asemenea, oaspetele Plus Hotel trebuie să aibă grijă de bunurile proprietatea hotelului lăsate în folosința sa pe perioada cazării. Orice încălcare a uzanțelor hoteliere sau a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul hotelierului să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără niciun preaviz.

Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea, servirea în bar și accesul în Plus Hotel oaspeţilor în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează alți oaspeţi. Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale aparținând Plus Hotel va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora.

Ne rezervăm dreptul de a evacua din hotel sau bar,  oaspeții cu atitudine necorespunzătoare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta oaspeții.

Nu agreăm: comportamentul necivilizat sau agresiv, manifestări fizice sau verbale obscene, tonul nepotrivit, insultele, hărţuirea fizică, sexuală sau orice abuz fizic sau psihic asupra unei persoane, a oaspeţilor sau a oricărei persoane din ansamblul hotelier.

Conducerea hotelului poate înceta furnizarea serviciilor către acei oaspeţi care nu respectă Regulamentul Hotelier.

 • Băuturi alcoolice

În cadrul barului sunt interzise aducerea și consumarea băuturilor alcoolice din exteriorul acestuia, fără acordul în prealabil din partea conducerii.

Barul își rezervă dreptul de a nu mai servi persoanele care sunt în stare de ebrietate sau care deja au consumat băuturi alcoolice în cantități mai mari și devin recalcitrante.

 • Protecția în caz de incendiu

Siguranța oaspeţilor se situează pe primul loc, de aceea ne-am luat toate măsurile de siguranță și protecție în cazul apariției unui incendiu.

La cazarea în hotel, solicitați de la recepție informații referitoare la modul de comportare și de anunțare în timp util, în caz de incendiu, precum și de asigurare a salvării în condiții de siguranță pe căile de evacuare.

După cazare, se studiază planul de evacuare în caz de incendiu (se găsește afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare) şi instrucţiunile stabilite de conducerea hotelului.

Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.

În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.

Cheia  de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile.

Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor.

Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu, camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).

Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici. În situaţia în care observaţi deficienţe în acest sens sesizaţi imediat recepţia hotelului. Nu folosiţi aparate electrice personale neomologate. Nu incercați să remediați singuri defecțiuni sau erori ale aparatelor din hotel.

Nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile, explozibile sau toxice.

Nu fumaţi în cameră.

În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

– În cazul izbucnirii unui incendiu în hotel, părăsiţi imediat clădirea urmând instrucţiunile din Planul de evacuare afișat sau ale personalului de serviciu.

– Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie prin telefonul din camera

– Nu vă întoarceţi pentru a vă lua bunuri personale.

– Utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare. Nu folosiţi lifturile, acestea se pot bloca.

– Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră.

– Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată.

– În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu prosoape ori cearceafuri umede.

– Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă la numărul unic de urgență 112 pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare.

– În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.

 • Protecția în caz de cutremur

Pentru protecţia în timpul producerii unui cutremur puternic se vor lua următoarele măsuri:

– se va păstra calmul, nu se va intra în panică şi se vor liniști ceilalţi membri ai familiei (copii, soț, părinți) sau oaspeți impacientați;

– se vor preveni tendinţele de a părăsi camera: puteți fi surprinşi de faza puternică a mişcării seismice în holuri, scări, lifturi, etc. Nu se foloseşte în niciun caz ascensorul.

– dacă sunteti în interiorul unei camere, hol sau restaurant – rămâneti acolo, departe de

ferestre care se pot sparge, se va sta înspre centrul camerei (clădirii), lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou, masă sau bancă, din camera, hol sau sala, suficient de rezistente spre a va feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale, etc.

– pentru evacuare, dupa terminarea mişcării seismice, se vor urma instrucțiunile personalului de serviciu sau ale salvatorilor. Folosiți marcaje verbale (ex. strigăte) sau vizuale (ex. fluturați o pânză albă la geam) pentru a vă face cunoscută prezența în vederea evacuării.

 • Clauze finale

Considerăm că, orice oaspete în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către Plus Hotel are posibilitatea reală de a se informa, și in consecință se poate spune ca a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

 • Modificări termeni și condiții

Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către Plus Hotel, fără notificari în prealabil.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un sejur plăcut la Plus Hotel!